שם הפרויקט - החברה הכלכלית גולן

החברה הכלכלית ליישובי הגולן (החכ"ל) הינה תאגיד ציבורי, חברה בת של מועצה אזורית גולן. החכ"ל הוקמה בשנת 2000 ומתפקדת כזרוע הביצועית של המועצה. החכ"ל שותפה לביצוע היעדים שהוגדרו על ידי המועצה, בהם קליטה ואכלוס ההרחבות הקהילתיות ביישובי גולן, הפעלת אשכול תחבורה ציבורית, קידום הגולן כיעד תיירות בינלאומי, פיתוח וחיזוק מקורות התעסוקה והפרנסה לתושבים, פיתוח כלכלי, חיזוק התשתיות ואנרגיה ירוקה.

הצד שלנו

הקמת אתר

100%